Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όνομα και Στοιχεία Επαφής Υπευθύνου σύμφωνα με τη Νομοθεσία GDPR:
Ιατρείο Αισθητικής & Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής
Dr. Δριμούρας Γεώργιος
Καποδιστρίου 38 & Αγ. Κωνσταντίνου
Άργος 21232
Τηλέφωνο: 27510 24884

Η ασφάλεια και Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Το Ιατρείο Αισθητικής & Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής Dr. Δριμούρας Γεώργιος (εφεξής «Ιατρείο»), θεωρεί ως πρώτιστο καθήκον το σεβασμό προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και έχει ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των δικών σας προσωπικών δεδομένων. Δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα και θα διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε κατά την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα του Ιατρείου, συλλέγονται και χρησιμοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το παρόν κείμενο εμπεριέχει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιατρείου και παρέχει σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λάβει ιατρικές υπηρεσίες από το Ιατρείο, καθώς και σε κάθε επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας του Ιατρείου, τις απαραίτητες πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους το Ιατρείο συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της Ευρωπαικής Ένωσης για τη διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο σημείωμα αυτό από το κάτω μέρος κάθε σελίδας της παρούσας ιστοσελίδας κάνοντας κλικ στο κατάλληλο link. Οποιες αλλαγές συμβούν θα δημοσιεύονται σε αυτή την ενότητα.

Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής;

Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να πληροφορήσει για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες του Ιατρείου, συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται, τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει το Ιατρείο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η κάθε άλλης μορφής διάθεση ή συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Το Ιατρείο διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να επικαιροποιεί, να τροποποιεί, να προσθέτει, να μεταβάλλει τις υπηρεσίες του και την παρούσα Πολιτική, ανά διαστήματα, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το Ιατρείο ενθαρρύνει κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγχει την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνεται για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (πχ όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κτλ). Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται στο γενικό όρο προσωπικά δεδομένα αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων. Το Ιατρείο δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, το Ιατρείο διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

(α) μας τα παρέχετε εσείς όταν το Ιατρείο παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε εσάς ή σε άτομο που συνοδεύετε, όταν απευθυνθείτε σε εμάς προκειμένου να λάβετε εσείς ή κάποιος τρίτος ιατρικές υπηρεσίες, όταν υποβάλετε αίτηση εργασίας στο Ιατρείο, όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (“e-mail”), με σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα ιστοσελίδα

(β) αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης (“browser”) ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα

(γ) μας τα παρέχει κάποιος τρίτος συνεργάτης μας αφού έχετε δώσει τη συναίνεσή σας (π.χ. ασφαλιστική εταιρεία)

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”) σε τακτική βάση, αυτή ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την αποσύρετε.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Συνοπτικά, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν:

 • το όνομα, τη διεύθυνση και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου), δικά σας ή συγγενών σας
 • δεδομένα υγείας σχετικά με τις παρεχόμενες από το Ιατρείο ιατρικές ή νοσηλευτικές υπηρεσίες ή δεδομένα υγείας για ιατρικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν από εμάς αλλά αναφέρθηκαν σε εμάς είτε από εσάς είτε από τρίτους
 • πληροφορίες που μας δίνετε για την πληρωμή μας, όπως πληροφορίες τραπεζικών καρτών
 • άλλες πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση ιστοσελίδων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών που χρησιμοποιούμε με σκοπό την ενημέρωσή σας, σχετικά με τις ακόλουθες υπηρεσίες που παρέχει το Ιατρείο μέσω των ιστοσελίδων της ή/και την εγγραφή σας σε μία ή περισσότερες από αυτές
 • λήψη ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”) σε τακτική βάση
 • λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων
 • διαχείριση του ιατρικού φακέλου σας, εφόσον έχετε λάβει υπηρεσίες από το Ιατρείο μας
 • καταχώρηση δεδομένων υγείας και λήψη πληροφόρησης
 • υποβολή ερωτημάτων σε σχέση με υπηρεσίες που συνδέονται με τον Ιατρικό τουρισμό

Πέραν των ανωτέρω δεδομένων που παρέχετε στο Ιατρείο, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (“Ιnternet Ρrotocol address”) της συσκευής σας [π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής (“laptop”), υπολογιστής ταμπλέτα (“tablet”), έξυπνο κινητό τηλέφωνο (“smartphone”)]. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές του Ιατρείου. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες του Ιατρείου (“cookies” κ.α.) παρατίθενται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιατρείου.

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Ιατρείο;

Το Ιατρείο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται το Ιατρείο περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δε διαβιβάζονται σε τρίτους, που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα και για ποιον σκοπό? Διαβιβάζονται σε τρίτους;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από τους εξουσιοδοτημένους ανά υπηρεσία υπαλλήλους του Ιατρείου, για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Διαβιβάζονται δε, μόνο σε εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας, όταν αυτά απαιτείται να έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών (π.χ. ιατροί για σκοπούς διάγνωσης).

Μετά από εντολή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε τρίτους (π.χ. άλλο ιατρό της επιλογής σας)/συνεργαζόμενες με το Ιατρείο επιχειρήσεις (π.χ. ασφαλιστικές εταιρίες στις οποίες έχετε συμβληθεί).

Το Ιατρείο δεσμεύεται ότι δε θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα, μεταφέροντας, δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση/εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των ιστοσελίδων του Ιατρείου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών τους.

Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους του Ιατρείου για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και την βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης, μόνο, αφότου ενημερωθεί ο χρήστης εκ των προτέρων και ληφθεί η συγκατάθεσή του. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με το Ιατρείο, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους και δε θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δε θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης από το Ιατρείο υπηρεσίας που οι ίδιοι έχετε επιλέξει και επιπρόσθετα, για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου; Τι μπορώ να κάνω αν έχω κάποιο θέμα με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας.

Άλλα δικαιώματα τα οποία έχετε βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν το δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/και διόρθωση των δεδομένων σας, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη διαγραφή τους από τα συστήματα του Ιατρείου, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους. Επίσης, διατηρείτε το δικαίωμα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Ειδικότερα, αναφορικά με την υπηρεσία λήψης ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”), υπάρχει η δυνατότητα απεγγραφής (“unsubscribe”) ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο (“newsletter”), ώστε να σταματήσει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την υπηρεσία αυτή. Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση info@gdrimouras.gr.

Για οποιοδήποτε θέμα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (“Data Protection Officer”) του Ιατρείου μέσω e-mail, στη διεύθυνση info@gdrimouras.gr. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να απευθύνεστε στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr) ή/και να ασκείτε δικαστική προσφυγή. Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. ταδεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας. Το Ιατρείο μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Το Ιατρείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήματά σας να απαντηθούν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Για την εν λόγω παράταση καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης θα ενημερώνεστε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος από το Ιατρείο. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η απάντηση θα σας παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό (π.χ. έγγραφη επιστολή).

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ιατρείου, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ή/και να ασκείτε δικαστική προσφυγή, εφόσον θεωρείτε ότι τα ανωτέρω δικαιώματά σας παραβιάστηκαν.

Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου;

Το Ιατρείο θεωρεί άκρως σημαντική την ιδιωτικότητα των προσώπων των οποίων επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, είτε πελατών της, είτε εργαζομένων, είτε τρίτων και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία τους, τόσο ως προς την εμπιστευτικότητα/εχεμύθεια των πληροφοριών, όσο και ως προς την ακεραιότητά τους (να μην αλλοιωθούν, να μην καταστραφούν κατά λάθος κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό, το Ιατρείο εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών, το οποίο ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές διεθνών προτύπων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το Ιατρείο λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της. Ειδικότερα, η παρούσα Πολιτική λαμβάνει υπόψη της, πλήρως, τις διατάξεις και τα άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (“General Data Protection Regulation” – “GDPR”) και καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με αυτόν.

Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών των ιστοσελίδων του Ιατρείου περιορίζεται στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας (εργαζομένους, παρόχους υπηρεσιών) και θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/χρήστες των ιστοσελίδων ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.

Το Ιατρείο ρητά απαγορεύει εντός των χώρων εργασίας του Ιατρείου τη χρήση από το προσωπικό και τους συνεργάτες, φωτογραφικών μηχανών, καμερών βιντεοσκόπησης καθώς επίσης και τη χρήση των λειτουργιών φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης των κινητών τηλεφώνων.

Πώς γίνεται η συλλογή και η χρήση των προσωπικών δεδομένων μου στην ιστοσελίδα;

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων στην παρούσα ιστοσελίδα του Ιατρείου γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν ζητήσετε να πληροφορηθείτε για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από το Ιατρείο μέσα από την ιστοσελίδα
 • όταν εγγραφείτε και ζητήσετε να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή αλληλογραφία ανακοινώσεων/ειδήσεων του Ιατρείου
 • με τη χρήση “cookies” ή παρόμοιων τεχνολογιών (βλέπε κατωτέρω το επόμενο ερώτημα για περισσότερες λεπτομέρειες)
 • λήψη ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”) σε τακτική βάση: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“e-mail”)

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ανά περίπτωση περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

 • διαχείριση του ιατρικού φακέλου των ασθενών που έχουν λάβει υπηρεσίες υγείας από το Ιατρείο: το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, περιλαμβανομένων δεδομένων υγείας, αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, γνωματεύσεις ιατρών, οικονομικά δεδομένα κ.λ.π.
 • καταχώρηση δεδομένων υγείας και λήψη πληροφόρησης: στοιχεία ιατρικού ιστορικού, στοιχεία επικοινωνίας [διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“e-mail”), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.]
 • υποβολή ερωτημάτων σε σχέση με υπηρεσίες υγείας που συνδέονται με τον Ιατρικό τουρισμό: ονοματεπώνυμο, ηλικία, δεδομένα υγείας/ιατρικό ιστορικό, στοιχεία επικοινωνίας [διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“e-mail”), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.]
 • παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας και βελτίωση της λειτουργικότητας και απόδοσης των ιστοσελίδων: διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (“Ιnternet Ρrotocol address”), μοτίβα περιήγησης στις ιστοσελίδες (“browsing patterns”), πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας ιστοσελίδας, ιστορικό του προγράμματος περιήγησης (“browser history”), δεδομένα γεωγραφικού προσδιορισμού (“geolocation”), στοιχεία του πρωτοκόλλου HTTP κ.α. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται σε συγκεντρωτική μορφή ώστε να μην είναι εφικτή κατά το δυνατό η ταυτοποίηση των χρηστών

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει σκοπό αποκλειστικά και μόνο:

 • την εξατομικευμένη πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών
 • την παροχή υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά του χρήστη
 • την επικοινωνία με το χρήστη για την υπενθύμιση αναφορικά με την προγραμματισμένη λήψη υπηρεσιών από το Ιατρείο
 • την επιβεβαίωση της αλήθειας και ακρίβειας των στοιχείων του χρήστη με σκοπό την αποφυγή και διακρίβωση περίπτωσης απάτης
 • τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας και χρήσης των ιστοσελίδων του Ιατρείου
 • την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών καθώς και την απευθείας επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωση για νέες υπηρεσίες υγείας του Ιατρείου (εφόσον έχει παρασχεθεί η συγκατάθεση από τους χρήστες)

Η περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους συνεργαζόμενους φορείς θα γίνεται κατόπιν αιτήματος των ιδίων των επισκεπτών/χρηστών. Η συγκατάθεση του χρήστη ζητείται ρητά, κατόπιν ενημέρωσης για τους σκοπούς και την νομική βάση για την χρήση των προσωπικών δεδομένων και αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επεξεργασία ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Τι είναι τα “cookies” & “internet tags”;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία (“bits”) κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (“browser”) του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή και δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα έγγραφο αρχείου στον υπολογιστή.

Οι ιστοσελίδες του Ιατρείου χρησιμοποιούν cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για την ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων, με την απαιτούμενη ταχύτητα
 • για την αναγνώριση της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, του προγράμματος περιήγησης (“browser”) ή/και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, με σκοπό την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας πλοήγησης ή/και χρήσης των ιστοσελίδων του Ιατρείου
 • για την αποθήκευση των ρυθμίσεών σας κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης ή μεταξύ επισκέψεων (όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη που έχετε δηλώσει, τη γλώσσα που προτιμάτε ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης), έτσι ώστε να αποφύγετε να πληκτρολογήσετε ξανά ορισμένα δεδομένα
 • για τη βελτίωση της απόδοσης ή/ και ασφάλειας της ιστοσελίδας
 • για την παροχή περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας
 • για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο περιηγείστε ή/και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα

Το Ιατρείο ΔΕ χρησιμοποιεί “cookies” στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • για συλλογή προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας
 • για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε διαφημιστικές εταιρίες
 • για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες του Ιατρείου είναι “persistent cookies”και “session cookies”. Επίσης, ορισμένες υπηρεσίες τρίτων που είναι ενεργοποιημένες στις ιστοσελίδες, όπως “social media buttons”, τοποθετούν δικά τους cookies στον υπολογιστή σας, τον έλεγχο των οποίων δεν έχουν οι διαχειριστές των ιστοσελίδων του Ιατρείου.

Τα “session cookies” που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες του Ιατρείου διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης “browser”. Τα “persistent cookies” παραμένουν στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή σας μέχρι να τα σβήσετε ή μέχρι το προκαθορισμένο στο cookie διάστημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (“browser”) που χρησιμοποιείτε, κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα “cookies” από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι με τη μη αποδοχή των “cookies” ή κάποιων εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά μιας ιστοσελίδας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα.

Οι ιστοσελίδες του Ιατρείου χρησιμοποιούν επίσης “internet tags”. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ώστε να μετρηθεί η ανταπόκριση των επισκεπτών στις ιστοσελίδες. Το Ιατρείο διαβεβαιώνει ότι, μέσω των “internet tags” και των “cookies”, ΔΕ συλλέγονται ούτε αναζητούνται προσωπικές, αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τηλέφωνα.

Τι εφαρμόζεται στην ιστοσελίδα του Ιατρείου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών;

Το Ιατρείο δεσμεύεται ότι δε θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της κάτω των δεκαέξι (16) ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού (γονέα ή κηδεμόνα του), μέσω άμεσης επικοινωνίας, εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης ή μέσω διαδικτύου. Το Ιατρείο θα ζητήσει την έμπρακτη απόδειξη της σχέσης του έχοντος τη γονική μέριμνα με το παιδί και εαν αυτό συμβεί, μπορείτε (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) να αιτηθείτε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού. Το Ιατρείο περαιτέρω δεσμεύεται ότι καμια εκστρατεία ενημέρωσης μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης δεν απευθύνεται σε ανηλίκους (κάτω των 18 ετών).

Τι ισχύει σχετικά με τους συνδέσμους (“links”) σε άλλες ιστοσελίδες;

Οι ιστοσελίδες του Ιατρείου ενδέχεται να εμπεριέχουν παραπομπές μέσω υπέρ-συνδέσμων (“hyperlinks”) σε άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει το Ιατρείο, ούτε εγγυάται για τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Το ιατρείο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων των υπέρ-συνδέσμων ή ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά τη χρήση των ως άνω ιστοσελίδων, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος της ιστοσελίδας αυτής. Στην περίπτωση των υπέρ-συνδέσμων (“hyperlinks”) προς άλλες ιστοσελίδες, το Ιατρείο δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για να παρουσιάσουμε το έργο και τις υπηρεσίες του Ιατρείου μέσω ευρέως χρησιμοποιούμενων και σύγχρονων καναλιών. Η χρήση των κοινωνικών μέσων εκ μέρους του Ιατρείου επισημαίνεται ειδικά στις ιστοσελίδες μας. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε ενημερωτικά βίντεο επιστημόνων υγείας που στελεχώνουν τις κλινικές του Ιατρείου μας, τα οποία αναρτούμε στην προσωπική σελίδα μας στο “YouTube” και να ακολουθείτε, από τις ιστοσελίδες μας, τους συνδέσμους μας στο Facebook, στο Twitter και στο LinkedIn.

Το Ιατρείο παροτρύνει θερμά τους χρήστες να συμβουλευτούν την αντίστοιχη πολιτική κάθε τρίτου φορέα (π.χ. εταιρίες παροχής υπηρεσιών αναζήτησης “search engines”, εταιρίες παροχής υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης “social media” όπως Facebook, Twitter, LinkedIn κ.λ.π.) ώστε να ενημερωθούν για τις πρακτικές που ακολουθούν με σκοπό την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Τι είναι η SSL Κωδικοποίηση;

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί SSL κωδικοποίηση για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της ασφαλούς μετάδοσης των ευαίσθητων πληροφοριών, όπως τα ερωτήματα που αποστέλλεται στο Ιατρείο με την ιδιότητα του Διαχειριστή της Ιστοσελίδας. Τη σύνδεση υπό κωδικοποίηση, μπορείτε να την αναγνωρίσετε, όταν η διεύθυνση στον περιηγητή αλλάζει από “http://” σε “https://” και εμφανίζεται το σύμβολο της κλειδαριάς στη γραμμή του περιηγητή. Όταν η SSL κωδικοποίηση ενεργοποιείται, τότε η πληροφορία που μας αποστέλλετε δεν είναι ορατή από τρίτους.