Πλαστική Θηλής

Πλαστική Θηλής

Εισολκή θηλής

Η θηλή δεν προβάλλει κανονικά προς τα έξω αλλά βυθίζεται μέσα στην άλω. Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική με τοπική αναισθησία.

Υπερμεγέθης θηλή

Η θηλή είναι μεγάλη και προβάλει μέσα από την ένδυση της γυναίκας. Διορθώνεται χειρουργικά, με τοπική αναισθησία.

Υπερμεγέθης θηλαία άλως

Πρόκειται για κατάσταση κατά την οποία, η άλως είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σύγκριση με το μαστό. Αντιμετωπίζεται υπό τοπική αναισθησία με περιθηλαία τομή και σμίκρυνση της επιφάνειάς της.

Υπεράριθμος θηλή

Πρόκειται για ένα μικρό μόρφωμα, που μοιάζει με θηλή. Εντοπίζεται κατά μήκος της μαζικής γραμμής (της νοητής γραμμής που συνδέει τη μασχάλη με τη βουβωνική χώρα, δεξιά ή αριστερά). Η κατάσταση αυτή ονομάζεται υπεράριθμος θηλή. Αφαιρείται χειρουργικά με τοπική αναισθησία.

Αποκατάσταση συμπλέγματος θηλή – θηλαίας άλω

Η αποκατάσταση του συμπλέγματος θηλή – θηλαίας άλω γίνεται στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης του μαστού μετά από μαστεκτομή, υπό τοπική αναισθησία. Η θηλή αποκαθίσταται με τοπικό κρημνό, ενώ η θηλαία άλως με δερματικό μόσχευμα από τη μηρωβουβωνική πτυχή ή με ιατρικό τατουάζ.