Κοιλιοπλαστική

Κοιλιοπλαστική. Πρόκειται για αισθητική επέμβαση που απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες.

Έχει σκοπό να διορθώσει τα αισθητικά προβλήματα στην περιοχή της κοιλιάς που προκύπτουν μετά από:

 • απώλεια βάρους
 • εγκυμοσύνες
 • την επίδραση της βαρύτητας
 • την προοδευτική χαλάρωση των ιστών

Τα οφέλη της κοιλιοπλαστικής είναι τα εξής:

 • αφαιρείται η περίσσεια δέρματος
 • αφαιρείται η περίσσεια λίπους
 • απομακρύνονται οι ραγάδες και τα σημάδια κάτω από τον ομφαλό
 • γίνεται σύσφιξη των κοιλιακών μυών
 • μειώνεται η περίμετρος της μέσης
 • διατηρείται ο ομφαλός
 • ανορθώνεται το εφήβαιο και τα έξω γεννητικά όργανα
 • διορθώνονται, εφόσον υπάρχουν, οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και διαρκεί από 2 έως 2½ ώρες. Στην κλασική κοιλιοπλαστική πραγματοποιείται τομή χαμηλά στην κοιλιά που επεκτείνεται προς τα πλάγια της κοιλιάς, ανάλογα με το μέγεθος της χαλάρωσης. Σε μικρή χαλάρωση του κατώτερου τριτημορίου της κοιλιάς, πραγματοποιείται mini κοιλιοπλαστική με μικρότερη τομή. Στις περιπτώσεις κρεμάμενης κοιλιάς η τομή επεκτείνεται περισσότερο προς τα πλάγια, ενώ μετά από μαζική απώλεια βάρους, ύστερα από βαριατρικές παρεμβάσεις στο στομάχι, είναι πιθανό να χρειαστεί και κάθετη τομή στη μέση γραμμή ή ακόμα και κυκλοτερής κοιλιοπλαστική.

Η παραμονή στην κλινική διαρκεί 1-2 ημέρες. Μετεγχειρητικά τοποθετείται ειδική συμπιεστική ζώνη για περίπου 4 εβδομάδες. Οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από 7 έως 10 ημέρες και σε άσκηση μετά από 4-6 εβδομάδες.

Η κοιλιοπλαστική διαμορφώνει τη μέση και το περίγραμμα του σώματος. Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Εφόσον δεν υπάρξουν ιδιαίτερες αυξομειώσεις στο σωματικό βάρος, τα αποτελέσματα είναι μακροχρόνια.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η σύσφιξη των κοιλιακών μυών που πραγματοποιείται κατά την επέμβαση της κοιλιοπλαστικής και ποια τα οφέλη της;

Οι κοιλιακοί μύες, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά την περίοδο υπέρμετρα αυξημένου σωματικού βάρους, λόγω της αύξησης της πίεσης στην κοιλιά, έχουν την τάση να απομακρυνθούν από τη μέση γραμμή του σώματος. Αυτό προδιαθέτει σε εμφάνιση κήλης της μέσης γραμμής. Με τη σύσφιξη των κοιλιακών μυών κατά την επέμβαση της κοιλιοπλαστικής διορθώνεται η διάσταση των μυών που συχνά υπάρχει μετά από εγκυμοσύνες ή μετά από μεγάλη απώλεια βάρους. Συντελεί λοιπόν στην καλή συγκράτηση των ενδοκοιλιακών σπλάχνων.

Επίσης, η σύσφιξη των κοιλιακών μυών έχει εξαιρετικά οφέλη στη διατήρηση μιας σωστής θέσης του σώματος.

Τέλος, με τη σύσφιξη των κοιλιακών μυών έχουμε μείωση της περιμέτρου της μέσης.

Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής;

Η σύσφιξητων κοιλιακών μυών προκαλεί ενοχλήσεις το πρώτο διάστημα μετά την επέμβαση, ιδιαίτερα κατά τις κινήσεις. Οι ενοχλήσεις αυτές προοδευτικά μειώνονται τις επόμενες εβδομάδες.

Σε πόσο χρονικό διάστημα μετά την εγκυμοσύνη μπορεί να πραγματοποιηθεί κοιλιοπλαστική;

Παρότι υπάρχει η τάση για πραγματοποίηση διορθώσεων στο δέρμα της κοιλιάς ταυτόχρονα με τον τοκετό, αυτό δεν αποτελεί τον κανόνα. Δε μπορούμε να έχουμε τα μέγιστα οφέλη της επέμβασης της κοιλιοπλαστικής στη φάση αυτή.

Ιδανικά θα πρέπει να έχουν παρέλθει περίπου 6 μήνες από τον τοκετό, ώστε το σώμα να έχει το χρόνο για αποκατάσταση μετά από το στρες της εγκυμοσύνης.

Πότε επιλέγεται η λιποαναρρόφηση ως τρόπος αντιμετώπισης συσσώρευσης λίπους στη κοιλιακή χώρα και πότε ενδείκνυται η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής;

Με τη λιποαναρρόφηση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εντοπισμένη συσσώρευση λίπους στην πρόσθια και τις πλάγιες κοιλιακές χώρες, όταν δεν υπάρχει μεγάλη χαλάρωση δέρματος. Σε περιπτώσεις όμως όπου η χαλάρωση του κοιλιακού δέρματος είναι σημαντική, τότε η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής έχει καλύτερα αποτελέσματα.

Μπορεί η κοιλιοπλαστική να συνδυαστεί με λιποαναρρόφηση ή με άλλη επέμβαση πλαστικής στο σώμα?

Η πραγματοποίηση ενός διπλού χειρουργείου είναι εφικτή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι ασφαλές με βάση τη γενικότερη κατάσταση υγείας του ασθενούς.

Πόσο ασφαλής είναι η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής;

Η κοιλιοπλαστική είναι μια επέμβαση πολύ ασφαλής. Σε ορισμένες περιπτώσεις μετά την επέμβαση παρουσιάζεται συλλογή ορώδους υγρού, που αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της μετεγχειρητικής παρακολούθησης. Άλλα συμβάντα, όπως είναι η φλεγμονή, το αιμάτωμα και οι διαταραχές επούλωσης, είναι σπάνια. Υπερτροφικές ουλές αν παρουσιαστούν, απαιτούν επιπλέον θεραπευτικά μέτρα για τη βελτίωσή τους.

Πριν & Μετά

Κοιλιοπλαστική
Κοιλιοπλαστική
Κοιλιοπλαστική
Κοιλιοπλαστική
Κοιλιοπλαστική
Κοιλιοπλαστική