Δερματοϊνώματα

Δερματοϊνώματα. Πρόκειται για συχνές καλοήθεις βλάβες που εδράζονται στο χόριο και εντοπίζονται στα κάτω άκρα ενηλίκων ατόμων.

Τα δερματοϊνώματα τις περισσότερες φορές είναι ασυμπτωματικά αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται κνησμός και ευαισθησία.

Η συχνότητά τους είναι λίγο μεγαλύτερη στις γυναίκες. Επιμένουν εφ’ όρου ζωής αλλά το μέγεθος και η κλινική τους εικόνα δεν αλλάζουν. Ανάλογα με τη θέση τους, οι βλάβες μπορεί να υπόκεινται σε συνεχείς τραυματισμούς.

Η χειρουργική αφαίρεση και ταυτόχρονη ιστολογική εξέταση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής.