Ανισομαστία

Ανισομαστία ή ασυμμετρία των μαστών είναι η ορατή διαφορά στο μέγεθος, στο σχήμα ή στη θέση μεταξύ των δύο μαστών.

Μικρές διαφορές μεταξύ των δύο μαστών, παρατηρούνται συχνά σε πολλές γυναίκες και είναι δύσκολα αντιληπτές. Αυτές οι διαφορές θεωρούνται φυσιολογικές και δεν χαρακτηρίζονται ως ανισομαστία. Υπολογίζεται ότι περισσότερο από το μισό γυναικείο πληθυσμό εμφανίζει μορφολογικές διαφορές των μαστών χωρίς όμως σημαντικό αισθητικό αντίκτυπο.

Η ανισομαστία μπορεί να είναι:

  • συγγενής
    • απλή
    • στα πλαίσια κάποιου συνδρόμου, όπως το σύνδρομο Poland
  • επίκτητη, λόγω διαφόρων παθήσεων ή χειρουργικών επεμβάσεων: αφαίρεση κύστεων ή όγκων, αφαίρεση τμήματος ή όλου του μαστού

Ιδιαίτερη περίπτωση ασυμμετρίας αποτελεί ο “σωληνωτός μαστός”. Είναι μια σπάνια διαταραχή της μορφολογίας του μαστού κατά την ανάπτυξή του.

Ο σωληνωτός μαστός εμφανίζει:

  • στενή βάση
  • υποπλασία
  • υψηλή και μικρή υπομάστια πτυχή
  • η θηλαία άλως προβάλει διατεταμένη

Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και ο Πλαστικός Χειρουργός καλείται να διορθώσει τη μορφολογία, το μέγεθος και την ασυμμετρία των μαστών με διάφορες τεχνικές ανάλογα με την περίπτωση.

Χειρουργική Αντιμετώπιση

Μικρές ανισομαστίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη μέθοδο της αυτόλογης μεταμόσχευσης λίπους-λιπομεταφορά. Με την τεχνική αυτήαναρροφάμε λίπος από την κοιλιά ή τους μηρούς και μετά από κατάλληλη προετοιμασία, το μεταφέρουμε με μικρές κάνουλες στο μικρότερο μαστό.

Σε μεγαλύτερες ανισομαστίες η αντιμετώπιση μπορεί να περιλαμβάνει ποικίλους συνδυασμούς ανόρθωσης, σμίκρυνσης ή αύξησης των μαστών.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πλαστικός Χειρουργός έχει την δυνατότητα με την χρήση εξελιγμένων τεχνικών να διορθώσει όλες τις ασυμμετρίες και τις ατέλειες που εμφανίζονται στους μαστούς, συμβάλλοντας στη δραστική βελτίωση της εμφάνισης της γυναίκας, καθώς και στην άμεση θετική αλλαγή της ψυχολογίας της.