Ξανθελάσματα

Τα ξανθελάσματα είναι μαλακές, στρογγυλές ή ωοειδείς βλάβες κίτρινης ή κιτρινόφαιης χροιάς, που αναπτύσσονται στο δέρμα των βλεφάρων και αποτελούνται από αθροίσεις μακροφάγων του χορίου που περιέχουν χοληστερόλη.

Εκδηλώνονται κυρίως στις γυναίκες, ενώ η συχνότητά τους αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας των ασθενών. Σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών (κατά μέσο όρο 50%), διαπιστώνονται φυσιολογικές τιμές χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων στο αίμα.

Κατανέμονται συμμετρικά και εντοπίζονται στα άνω βλέφαρα και συγκεκριμένα πλησίον του έσω κανθού. Σπανιότερα εντοπίζονται και στα κάτω βλέφαρα. Άνευ θεραπείας, διαρκούν εφ’ όρου ζωής και παρουσιάζουν τάση για προοδευτική αύξηση. Οι υποτροπές είναι πιθανές, μετά από θεραπεία. Στους ασθενείς με αυξημένες τιμές χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, χρειάζεται περαιτέρω αντιμετώπιση της υπερλιπιδαιμίας.

Η χειρουργική αφαίρεση των βλαβών θεωρείται η θεραπεία εκλογής και έχει άριστα αποτελέσματα.