Είσφρυση Όνυχος – Ονυχοπλαστική

Ονυχοπλαστική. Η είσφρυση όνυχος ή ονυχοκρύπτωση είναι παθολογική κατάσταση στην οποία το πλάγιο άκρο του νυχιού μεγαλώνει προς το παρακείμενο δέρμα του δακτύλου.

Η πάθηση μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη. Συχνά εμφανίζεται στους αθλητές. Συνηθέστερα προσβάλλεται το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού. Ωστόσο, μπορεί να εντοπίζεται και σε άλλα δάκτυλα του κάτω άκρου ή πιο σπάνια του άνω άκρου.

Η είσφρυση όνυχος οφείλεται σε μια συγγενή ανατομική διαταραχή στη μήτρα του δακτύλου, στην περιοχή δηλαδή από όπου το νύχι αναγεννάται. Φαίνεται ότι η πάθηση προκαλείται στα άτομα αυτά, όταν δράσουν ορισμένοι εκλυτικοί παράγοντες, όπως είναι:

  • το βαθύ κόψιμο των νυχιών
  • τα στενά παπούτσια και οι σφικτές κάλτσες
  • η συνεχόμενη παρουσία υγρασίας στην περιοχή
  • οι επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί
  • η πάχυνση του όνυχος μετά από τοπικές μυκητιασικές λοιμώξεις
  • το κυρτό σχήμα νυχιών

Η πορεία της πάθησης παρουσιάζει δύο στάδια: το αρχικό στάδιο της φλεγμονής και το δεύτερο στάδιο του πολλαπλασιασμού.

Κατά το πρώτο στάδιο της φλεγμονής, καθώς το νύχι μεγαλώνει παθολογικά, το δέρμα τραυματίζεται. Το δάκτυλο γίνεται οιδηματώδες, ερυθρό και επώδυνο.

Αν δε δοθεί λύση, η κατάσταση εξελίσσεται στο δεύτερο στάδιο του πολλαπλασιασμού.  Στο στάδιο αυτό παρουσιάζεται εκροή κιτρινωπού, δύσοσμου, οροπυώδους υγρού. Επιπλέον, εμφανίζονται υπερτροφικού τύπου αλλοιώσεις στο δέρμα και κοκκιωματώδης ιστός που αιμορραγεί εύκολα.

Η αντιμετώπιση, στο αρχικό στάδιο της φλεγμονής, είναι συντηρητική, και περιλαμβάνει καλή περιποίηση του όνυχος από αισθητικό-ποδολόγο και βελτίωση των τοπικών συνθηκών. Με τη θεραπεία αυτή δεν αντιμετωπίζεται το ανατομικό πρόβλημα και οι υποτροπές μπορεί να είναι συχνές.

Όταν η νόσος εξελιχθεί ή όταν υποτροπιάζει συχνά, οριστική λύση δίνει η χειρουργική αντιμετώπιση με ιστολογική εξέταση, που θεωρείται θεραπεία εκλογής. Πραγματοποιείται ονυχοπλαστική, κατά την οποία αφαιρείται το παθολογικό τμήμα της μήτρας του όνυχος. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο.