Αφαίρεση Τατουάζ

Υπολογίζεται ότι το 30% των ανθρώπων που απέκτησαν τατουάζ, επιλέγουν στην πορεία της ζωής τους την αφαίρεσή του για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους.

Η αφαίρεση τατουάζ γίνεται με Q-Switched lasers σε διαφορετικά μήκη κύματος, που επιτρέπουν τη σταδιακή εξαφάνιση των χρωμάτων που εμπεριέχονται σε αυτό. Οι μικρής διάρκειας παλμοί των συγκεκριμένων lasers, στοχεύουν στις χρωστικές του τατουάζ, οι οποίες διασπώνται σε πολύ μικρά κομμάτια και απομακρύνονται σταδιακά από τους φυσιολογικούς μηχανισμούς του οργανισμού, χωρίς να επηρεάζεται το περιβάλλον δέρμα. Το τατουάζ εξασθενεί τις επόμενες εβδομάδες προοδευτικά.

Λόγω της διαφορετικότητας των τατουάζ και των χρωστικών που χρησιμοποιούνται, η μέθοδος διαμορφώνεται εξατομικευμένα για κάθε περίπτωση. Οι χρωστικές ανταποκρίνονται στο laser με διαφορετικό τρόπο. Κάποιες χρωστικές ανταποκρίνονται καλά, ενώ κάποιες άλλες είναι πιο ανθεκτικές.

Οι συνεδρίες που απαιτούνται για την αφαίρεση ενός παλαιού τατουάζ είναι 4 έως 6 με μεσοδιάστημα περίπου 1 μήνα. Τα πιο πρόσφατα τατουάζ απαιτούν περισσότερες συνεδρίες. Επιπλέον, ενώ τα ερασιτεχνικά τατουάζ μπορεί να αφαιρεθούν μετά από 4 έως 6 συνεδρίες, για ένα επαγγελματικό τατουάζ μπορεί να απαιτούνται 6 έως 10 συνεδρίες, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν ακόμα και 20 συνεδρίες.

Με τα Q-Switched lasers είναι δυνατή η αφαίρεσή των τατουάζ σχεδόν ανώδυνα, αποτελεσματικά και χωρίς παρενέργειες.