Αφαίρεση Λιπωμάτων

Αφαίρεση Λιπωμάτων.

Πρόκειται για συχνότατους καλοήθεις όγκους, που περιβάλλονται από κάψα και περιέχουν ώριμα λιποκύτταρα. Σε ένα ποσοστό περίπου 60%, οι όγκοι αυτοί σχετίζονται με γονιδιακή αλλαγή.

Τα λιπώματα είναι σπάνια σε ηλικίες κάτω των 20 ετών και συνήθως εμφανίζονται μετά την 3η δεκαετία της ζωής. Μπορεί να εντοπίζονται στη ραχιαία επιφάνεια του κορμού, τον αυχένα ή το μέτωπο, όμως είναι δυνατό να εμφανιστούν και σε άλλα μέρη του σώματος.

Συνήθως είναι ασυμπτωματικές, καλά περιγεγραμμένες, μαλθακές μάζες που βαθμιαία αυξάνονται σε μέγεθος. Μπορεί να είναι επιφανειακά, υποδόρια ή ενδομυικά.

Στα μεγάλα (>10cm), εν τω βάθει ή ταχέως αναπτυσσόμενα λιπώματα, είναι απαραίτητος ο έλεγχός τους με μαγνητική τομογραφία (MRI). Ένα ταχέως αναπτυσσόμενο λίπωμα, θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά για να αποκλειστεί η πιθανότητα ενός κακοήθους λιποσαρκώματος.

Η ύπαρξη πολλαπλών λιπωμάτων μπορεί να σχετίζεται με το σύνδρομο Gardner όπου συνυπάρχουν πολύποδες παχέος εντέρου, δεσμοειδείς όγκοι και σμηγματογόνες κύστεις.

Τα λιπώματα αντιμετωπίζονται για αισθητικούς λόγους, για διαγνωστικούς λόγους ή όταν προκαλούν πόνο και πιεστικά φαινόμενα σε κάποιο νεύρο.

Η χειρουργική αφαίρεση του λιπώματος μαζί με την κάψα του, με ταυτόχρονη ιστολογική εξέταση, αποτελεί τη θεραπεία εκλογής και έχει άριστα αποτελέσματα.