Αποκατάσταση Μαστού

Αποκατάσταση Μαστού. Ο μαστός αποτελεί σύμβολο θηλυκότητας, σεξουαλικότητας και μητρότητας. Η μαστεκτομή πρόκειται για μια παραμορφωτική επέμβαση υψηλού συναισθηματικού κόστους για τη γυναίκα.

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Πλαστικού Χειρουργού, με το Μαστολόγο και τον Ογκολόγο. Οι χειρουργικοί χειρισμοί εξατομικεύονται για την κάθε ασθενή. Δύναται να συνδυαστούν με συμπληρωματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως η ακτινοβολία.

Η επιλογή του χρόνου (άμεση ή απώτερη) και της καταλληλότερης μεθόδου αποκατάστασης του μαστού καθορίζεται από:

  • τη σταδιοποίηση του όγκου
  • το πλάνο συμπληρωματικής θεραπείας και κυρίως ακτινοβολίας
  • την επιθυμία της ασθενούς

Στόχος της αποκατάστασης του μαστού είναι η ανάπλαση και η δημιουργία ενός νέου μαστού, που να προσεγγίζει το φυσιολογικό και να επιτυγχάνεται η συμμετρία με τον ετερόπλευρο μαστό, συμμετέχοντας στην αρμονία του υπόλοιπου σώματος.

Οι μέθοδοι αποκατάστασης περιλαμβάνου:

  • τη χρήση διατατήρων ιστών και προθέσεων σιλικόνης
  • τη χρήση αυτόλογων ιστών
  • συνδυασμό των ανωτέρω

Η αποκατάσταση του μαστού πραγματοποιείται με γενική αναισθησία, σε περισσότερα του ενός στάδια, και συνήθως είναι απαραίτητη η παρέμβαση και στον ετερόπλευρο μαστό, για την επίτευξη καλύτερης συμμετρίας. Η αποκατάσταση του συμπλέγματος θηλή-θηλαία άλως ολοκληρώνει την αποκατάσταση του μαστού και γίνεται με τοπική αναισθησία. Η θηλή αποκαθίσταται με τοπικούς κρημνούς, ενώ η θηλαία άλως με δερματικό μόσχευμα από τη μηρωβουβωνική πτυχή ή με ιατρικό τατουάζ.